gif图解番号

gif图解番号

 上七味,以水九升先煮麻黄减二升,去上沫,纳诸药煮取三升,去滓温服一升,取微似汗,汗出多者温粉扑之。 若以入煎剂不可久煎,宜保存其新鲜之性,约煎四五沸即取汤饮之。

《内经》又谓∶“冬不藏精,春必病温。因苦于吃药,遂停服。

若无鲜茅根时,可以药局中干茅根四两代之。 愚遇此等证,则恒用白虎加人参汤,以玄参代知母、山药代粳米,又加鲜茅根,生鸡子黄,莫不随手奏效,用之救人多矣,因名之为坎离互根汤,详录其方之分量及煎法于下。

若遇热重者,石膏又可多用。 用熟地治寒温,恒为医家所訾。

然此中须有斟酌,以上所列方中诸药,芒硝断不可用。 至其能治心下逆气、腹中坚痛,人或疑之,而临证细心品验,自可见诸事实也。

 胸有寒饮者,加干姜三钱、广陈皮二钱。答曰∶善哉问也,此中原有妙理,非此问莫能发之。

Leave a Reply